Skip Navigation or Skip to Content

Privacyverklaring

I.D.S. International

Versie 0.5

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 15 augustus 2023.

Wij zijn ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacy statement is van toepassing op de diensten van:

I.D.S. International Distribution Systems B.V. / I.D.S. Consultancy B.V.

Rijnzathe 6
3454 PV Utrecht
Tel: +31 88 437 4370

IDS respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld.

Rechtsgronden en doeleinden

Voor wat betreft de rechtsgrond beroepen wij ons op het zogenaamde “gerechtvaardigd belang”, waarbij de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de behartiging van onze legitieme belangen.

We verzamelen of verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling;
  • Marketing: het versturen van de maandelijkse Newsflash, uitnodigingen voor evenementen en voor direct marketing, dat wil zeggen het direct benaderen van klanten en prospects;
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die wij hierboven hebben beschreven in dit privacy statement.

Duur van de opslag

IDS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevens zullen niet langer dan 2 jaar bewaard worden na de laatste interactie met IDS, zoals via telefoon, e-mail of een persoonlijk gesprek.

Derden

De informatie wordt nooit met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Opgave van gegevens

Om u te voorzien van de juiste informatie en correct aan te schrijven, registreren wij de volgende gegevens verplicht:.

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Bedrijfsnaam

Dit wordt aangegeven met een asterisk [*] bij de verplichte velden. Ons uitgangspunt is dat wij zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan. Omdat wij wel waarde hechten aan het correct aan schrijven en benaderen van onze contactpersonen, vragen wij u om optioneel de volgende gegevens te verstrekken:

  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • Geslacht (M/V)
  • Functietitel
Recht op inzage, rectificatie of wissen

Als betrokkene heeft u recht op inzage van de persoonsgegevens die wij van u bewaren. U heeft ook het recht tot rectificatie, gegevensoverdraagbaarheid of het wissen van de gegevens die wij van u bewaren. Daarom bieden wij alle betrokkenen de mogelijkheid tot het inzien, verbeteren, aanvullen, verwijderen, of afschermen van hun persoonsgegevens. Ook als de informatie onvoldoende of onvolledig is voor de hierboven beschreven doeleinden of in uw ogen niet strikt noodzakelijk voor die doeleinden, dan kunt u uw gegevens wijzigen.

Dat kan door een email te versturen aan: privacy@idsnl.com ovv Opvragen persoonsgegevens. U hoeft hierbij geen nadere informatie te verstrekken. Een medewerker van IDS neemt binnen uiterlijk 5 werkdagen contact met u op om uw vragen of correcties af te handelen.

Klachten

IDS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, dan kunt u een klacht indienen via privacy@idsnl.com ovv Klacht verwerking persoonsgegevens. Binnen 5 werkdagen nemen wij dan contact met u op.

Uiteraard kunt ook u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen en feedback

We controleren intern regelmatig of we aan dit privacy statement voldoen.  Voor de complete versie van ons document “gegevensbescherming & privacybeleid” kunt u een verzoek indienen. Als u vragen heeft over dit privacy statement, kunt u contact met ons opnemen:

I.D.S. International Distribution Systems B.V. / I.D.S. Consultancy B.V.

Rijnzathe 6
3454 PV Utrecht
Tel: +31 88 437 4370

E: privacy@idsnl.com