Laat uw gegevens achter en ontvang onze nieuwsbrief met supply chain management nieuws

Laat uw gegevens achter en ontvang onze nieuwsbrief.

IDS hecht aan het correcte gebruik van uw persoonlijke gegevens. U kunt hier alles over lezen in ons privacy statement, conform de AVG-wetgeving.

Innovatie: Big-bang of elke dag beter?

Lees het volledige artikel

Frictie; we hebben er allemaal mee te maken in de logistieke sector en niemand heeft het Ei van Columbus nog gevonden. En dat hoeft ook helemaal niet. Want dé oplossing om frictie op te lossen is er gewoonweg niet. Innovatie vindt plaats in kleine stapjes. Of zoals minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat het zegt: “De afdeling makkelijke oplossingen is al dicht”. Maar dat er nog veel te verbeteren valt in de logistieke sector staat buiten kijf. IDS zet een aantal kleinschalige innovaties in gang die een wereld van verbetering brengen.

Temperatuurgevoelige ladingen

Als alle partijen inzetten op efficiencyverbetering om goederen op het juiste moment op de juiste plek afgeleverd te krijgen, dan heeft dat botsingen in planning en belangen tot gevolg.

Zeker bij temperatuurgevoelige ladingen is deze just-in-time delivery extra gevoelig voor frictie. Bij IDS testen we met temperatuurgevoelige devices hoe de lading zich onderweg gedraagt. Zo krijgen we meer inzicht op het effect van het verloop van de rit op de temperatuur en daarmee de kwaliteit van de lading. Die data gebruiken we om de volgende temperatuurgevoelige zendingen verder te optimaliseren.

Tracking en tracing

Over data gesproken. Door de gegevens uit de boordcomputers van de gecontracteerde vervoerders direct in te laden in ons Transport Management System (TMS) verrijken we de tracking en tracing van zendingen. Alle transporten worden daarmee een stuk transparanter.

Transport forecasting

Als 4PL-levercier voeren wij bij IDS de regie over de hele vervoersketen. Hoe meer gegevens we verzamelen, hoe beter we in staat zijn om frictie te voorkomen. Daarom werkt IDS naast de oplossingen voor temperatuurgevoelige transporten en tracking en tracing ook aan transport forecasting. Door de data van meerdere verladers, vervoerders en warehouses doorlopend te analyseren, wordt inzichtelijk welke capaciteit nodig is, zodat we die direct bij vervoerders kunnen reserveren. Zo scherpen wij onze datamodellen steeds verder aan, waardoor capaciteitsbehoefte steeds beter te voorspellen is.

E-CMR Innovatie

Het voorkomen van frictie is belangrijk voor een efficiënte vervoersketen, maar vergeet ook de administratieve afhandeling niet. Twee weken wachten op een afgetekende vrachtbrief is bij internationaal transport zeker geen uitzondering. Daarom innoveert IDS met de elektronische vrachtbrief (E-CMR) die direct wordt afgehandeld in het Transport Management System. Sneller factureren, een up-to-date administratie en een veel lagere foutmarge; hoe een bescheiden innovatie het verschil maakt.

Wilt u meer weten over al deze nieuwe ontwikkelingen? Neem dan contact op met Arno Spoek voor meer informatie via arno.spoek@idsnl.com.


Brexit: hoe te blijven staan in steeds harder waaiende wind

Lees het volledige artikel

Recente ontwikkelingen zorgen voor onrust binnen onze sector. Brexit, hogere lonen, de handelsoorlog en opkomende bedrijven als Uber Freight die zich in Nederland willen vestigen: het begint steeds harder te waaien in de transportsector. Ondanks dat Brexit is uitgesteld tot na de zomer, willen we de storm voor zijn. Hoe het beste om te gaan met deze, wellicht zorgelijke, ontwikkelingen? Het antwoord is door zelf de regie te nemen in de keten en geen speelbal te worden van alle krachten om ons heen.


Verlies aan vertrouwen

Veel recente veranderingen op gebied van regelgeving binnen de EU veranderen het werken in de sector en vermoeilijken ze bij tijd en wijle. Niet alleen Brexit, ook de cabotageregels worden aangescherpt en de verlengde rust voor chauffeurs op beveiligde parkeerplaatsen wordt niet toegestaan. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat het chauffeurstekort in Europa nog meer zal toenemen. Ook de ideeën van het Amerikaanse bedrijf Uber Freight om in Nederland uit te breiden zorgen voor onrust. Bij Uber Freight is het mogelijk om via de app-dienst vrachtwagenchauffeurs en opdrachtgevers aan elkaar te koppelen. Deze ontwikkelingen helpen niet alleen het chauffeurstekort in de hand, maar ontwrichten hoogstwaarschijnlijk de hele markt, door een race-to-the-bottom. Al deze ontwikkelingen nopen tot betere samenwerking aan, maar samenwerking vergt vertrouwen. En hoewel er afgelopen jaar steeds een stabiele groei in omzet was, geven exporteurs de vooruitzichten een lager cijferdan het jaar ervoor. Dit vertrouwenscijfer komt niet uit de lucht vallen.

Hoe de regie in handen te houden?

In ons laatste artikel schreven wij al: door horizontale samenwerking in de keten ontstaan besparingen en kunnen we gezamenlijk de CO2-emissie verlagen. Maar als dat vertrouwen er niet is, hoe dan toch de samenwerking te verbeteren in de keten?

Dé manier om dit te doen is om geen slachtoffer te worden van deze samenwerking, maar juist de regie in handen te nemen. Dat is precies waar een Control Tower het verschil maakt. Logistiek managers nemen zelf én de regie van hun logistieke keten in handen én geven hun logistieke kader verder vorm, door gegevens te analyseren, gespecialiseerde vervoerspartners aan te haken en strikte kwaliteitsbewaking toe te passen. Met een professioneel inzicht in de inventaris, de planning, warehouse management en beschikbare vervoerders hoeven zij niet te vrezen voor de negatieve ontwikkelingen binnen de sector.

Maak het verschil in de aanloop naar de Brexit

Afgelopen week is bekend geworden dat Brexit wordt uitgesteld tot 31 oktober. Dit om te voorkomen dat er een ‘chaotische’ No-deal Brexit komt. Deze datum staat, tenzij Premier May het scheidingsakkoord eerder geratificeerd krijgt. Dit uitstel geeft onze sector meer ruimte om eventuele voorbereidingen te treffen en te werken aan de samenwerking. Veel zal afhangen van het type deal tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU. Des te belangrijker om goed inzicht te hebben in uw zendingen en alle mogelijke scenario’s. Vast staat in ieder geval dat elk scenario vraagt om flexibiliteit en een gedegen voorbereiding. De Control Tower van IDS heeft voor een groot aantal van onze klanten al scenario’s klaarliggen die direct ingezet worden zo gauw er meer duidelijkheid is. Ook u kunt gebruik maken van die scenario’s en de kennis die we daarmee hebben opgedaan.

Wilt u weten hoe precies? Neem dan contact op met Arno Spoek.

Ps. Eerder schreven wij ook al over Brexit. Lees die artikelen nog eens rustig na: No-deal Brexit is a big deal for logistics en Brexit: All or nothing!

 


Control Towers: hoe tem je de supply chain draak?

Lees het volledige artikel

De last-mile problematiek, vermindering van de CO2-emissie en een naderende Brexit: de supply chain heeft veel overeenkomsten met een meerkoppige draak. Maar hoe die te temmen? Control Towers lijken het antwoord op deze steeds prangender kwestie. Vanuit één punt het overzicht bewaren en de supply chain gestructureerd aansturen, het lijkt bijna te mooi om waar te zijn. En dat is het vaak ook. Want bij het inrichten van een goedwerkende Control Tower kom je de nodige valkuilen tegen. In dit artikel schetsen we de voordelen van Control Towers en geven we tips hoe de valkuilen te omzeilen.

Grote voordelen en kostenbesparingen

Een Control Tower verschaft meer inzicht, meer controle en een flinke verbetering in het logistieke proces, op de lange en korte termijn. In de Control Tower wordt data uit meerdere bronnen verzameld en op basis van gedetailleerde “business rules” verwerkt tot beslisinformatie. En dat brengt grote voordelen en kostenbesparingen met zich mee:

 • Inzicht in de totale supply chain
 • Zendingen plannen, optimaliseren en real-time volgen
 • Voorspellende analyses om verstoringen vroegtijdig op te sporen
 • Gestroomlijnde communicatie tussen alle betrokken partijen
 • Verbeterd actueel voorraadbeheer
 • Vereenvoudigde vrachtafhandeling

Kortom, met een Control Tower krijgen beheerders inzicht in voorraadbeheer, transportplanning, warehouse management en personeelsplanning. Informatie die van belang is om strategische beslissingen te nemen, maar ook om het aantal ritten te verminderen, andere routes te plannen, voorraden te beheren, risico’s in te schatten of vroegtijdig knelpunten te herkennen.

Zwakke schakels

En juist daar huist het gevaar. Want als in de hele keten informatie wordt uitgewisseld, dan is die keten net zo sterk als de zwakste schakel. Die zwakte kan zich op meerdere manieren manifesteren. Vervoerders die de digitale transformatie gemist hebben of handelen vanuit een ondoordachte technische strategie, tasten de integriteit van de data waarop beslissingen in de Control Tower worden gemaakt aan. Daarnaast zijn veel supply chain management systemen alleen gericht op het optimaliseren van de goederenstromen binnen de vier muren van de eigen organisatie. Als de deuren dan letterlijk opengaan voor Control Towers ontstaan compabiliteits- of metadataproblemen. Inzicht in de hele supply chain betekent dan feitelijk inzicht in slechts een klein deel van die supply chain. Verder is vroegtijdig mogelijke verstoringen opsporen natuurlijk mooi, maar wat gebeurt er daarna? Control Towers die slechts alarmeren hebben beperkte toegevoegde waarde in het logistieke systeem. Control Towers moeten beheerders ook in staat stellen te handelen. Niet alleen door handmatig wijzigingen door te voeren, maar ook door mogelijke oplossingen aan te dragen. Dat kan alleen als Control Towers uitgerust zijn met lerend vermogen en vanuit strenge ‘business rules’ autonoom kunnen handelen. Tot slot onthoudt een Control Tower die te veel leunt op specifieke vervoerders, warehouses of verladers de opdrachtgever het zicht op de meest efficiënte vervoersoplossing.

Maar hoe dan de valkuilen te vermijden?

De ideale Control Tower is een breed ecosystem gebaseerd op transparantie, voortdurende verbeteringen en ijzersterke, generieke data. Onderweg ernaartoe is het vooral belangrijk op tijd de juiste keuzes te maken. Dat zijn keuzes die niet alleen gericht zijn op operationele processen, maar ook tactische en strategische beslissingen vereisen. Bij IDS hebben we ervaren dat scope, tempo en geduld de bepalende factoren zijn voor het succes van een Control Tower. Klein beginnen, resultaten behalen en pas opschalen als de Control Tower zich heeft bewezen. We helpen wij onze klanten op weg in het tempo wat bij ze past, met onafhankelijke Control Towers die precies passen bij hun specifieke supply chain. Sterker nog, wij adviseren onze klanten soms een stap terug te zetten om later te kunnen versnellen en de draak te verslaan.

Op 28 maart gaan we tijdens de IMCC College Tour samen met Buck Consultants International (BCI) in op deze succesfactoren. Wilt u daarbij zijn? Meld u dan nog snel door een email te sturen aan: jeannet.kornelis@bciglobal.com.

 


IMCC College Tour – Control Towers: van transport naar end-to-end supply chain

Lees het volledige artikel

Bedrijven vragen in toenemende mate om zichtbaarheid in de gehele keten om te kunnen reageren op bijvoorbeeld aanvoerrisico’s, nieuwe handelsregels en -tarieven en toenemende eisen van klanten door het Amazon effect. Diverse bedrijven hebben de afgelopen jaren Control Towers opgezet om zichtbaarheid, control en betere beslissingen in de keten te kunnen accommoderen. Daarnaast kan een goed ingerichte control tower bijdragen om kosten te beheersen en te optimaliseren.

IDS nodigt u, in samenwerking met Buck Consultants International (BCI), graag uit voor de IMCC College Tour: Control Towers, van transport naar end-to-end supply chain.

Datum: 28 maart 2019
Tijdstip: 13:30 – 17:00
Locatie: Kerkenbos 1031, Nijmegen
Kosten: Gratis

Agenda

13:30 – 14:00 Inloop en koffie
14:00 – 14:45 Introductie Control Towers door BCI
14:45 – 15:00 Case presentatie door IDS
15:00 – 15:15 Break
15:30 – 17:00 Roundtable discussies
17:00 – 18:00 Netwerkborrel

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Wat is een Control Tower en welke types zijn er?
 • Hoe kun je de maximale toegevoegde waarde uit een Control Tower te halen?
 • Wat zijn best practices en hoe meet ik de ‘volwassenheid van een Control Tower?
 • Wat betekent een Control Tower voor klanten en leveranciers?
 • Zelf doen of uitbesteden?
 • Hoe een Control Tower te implementeren; van business case naar implementatie!

Aanmelden?

Stuur een e-mail naar jeannet.kornelis@bciglobal.commet een bericht dat je wil deelnemen aan de College Tour over Control Towers op 28 maart a.s. Registreer op tijd, want er zijn een beperkt aantal stoelen beschikbaar.

Graag tot ziens tijdens de IMCC College Tour op 28 maart!


Digitale transformatie bij kleine vervoerders: alles op zijn tijd

Lees het volledige artikel

Voor veel kleine transportbedrijven lijkt het een grote stap om hun processen verregaand te digitaliseren. Omdat de grote logistieke dienstverleners hier vaak al enorme stappen in hebben gemaakt, wordt de kloof tussen deze kleine transportbedrijven en hun grootschalige concurrenten steeds groter. Kleine, gespecialiseerde vervoerders zijn vanwege hun flexibiliteit en expertise onmisbaar in de transportsector. Maar hoe bieden zij de marktontwikkelingen het hoofd?

Risicovolle operatie
Uit onderzoek van het Duitse bedrijf Herzig Marketing blijkt dat 54% van de kleine bedrijven (maximaal tien werknemers) tot op heden geen digitaliseringsprojecten heeft uitgevoerd. Bij grote bedrijven (meer dan honderd werknemers) is dat percentage slechts 8%.
Het grootste gedeelte van de bedrijven dat nog geen digitaliseringsprojecten uitvoert, gaf aan dat ook niet nodig te vinden, vooral vanwege de hoge kosten en de kans op mislukking. Echter, kleinere, gespecialiseerde transportbedrijven kunnen het zich, in deze tijd van snelle technologische ontwikkelingen en kunstmatige intelligentie, niet veroorloven om hun digitale achterstand op te laten lopen.

Maximale ontzorging door IDS
Als 4PL dienstverlener zijn wij gewend onze klanten te ontzorgen op het gebied van logistieke processen. Voor onze opdrachtgevers zijn kleine vervoerders zeer waardevol; ze verminderen de afhankelijkheid van grote vervoerders en kunnen flexibel inspringen op onverwachte situaties of piekmomenten.
Wanneer kleine vervoerders (nog) niet de mogelijkheid hebben om te digitaliseren, zorgt IDS er met oplossingen als het IDS Dashboard voor dat de informatievoorziening binnen de hele keten op orde is. Via onze 4PL oplossingen profiteren opdrachtgevers zo alsnog van de flexibiliteit en expertise van alle spelers in de markt – dus ook van de kleinere.
Daarnaast helpen we bij IDS kleine vervoerders om stappen te zetten in digitalisering door oplossingen te bieden voor bijvoorbeeld tracking & tracing, verwachte levertijden en digitale bonnen. Kleine, gepassioneerde vervoerders met excellente service voldoen zo, met hulp van IDS aan de huidige en toekomstige digitaliseringseisen.

Meer weten over hoe IDS uw organisatie op dit gebied kan helpen? Neem contact op met onze Business Development Manager Arno Spoek.


Tariefswijzigingen in 2019: wat kunt u verwachten?

Lees het volledige artikel

Het begin van een nieuw jaar brengt altijd nieuwe ontwikkelingen met zich mee. Zo worden er traditioneel aan het begin van het jaar tariefswijzigingen doorgevoerd waar we in de logistiek- en transportbranche rekening mee moeten houden. We vertellen u in dit artikel graag wat u kunt verwachten voor 2019.

De ontwikkelingen in cijfers

Onderzoeksbureau Panteia /NEAdeed onderzoek naar de tarief-ontwikkelingen in de transportsector voor het komende jaar. Hieruit kwamen de volgende cijfers naar voren:

 • Naar verwachting stijgen de loonkosten voor chauffeurs in 2019 met 6,73%. Dit percentage bestaat uit een algehele cao-verhoging, de invoering van een extra trede van de loonschaal, wijzigingen in sociale lasten en premies en een herwaardering van de vergoeding voor toeslagen en overuren. Daarnaast houdt de krapte op de arbeidsmarkt voor chauffeurs aan, wat resulteert in hogere loonkosten.
 • Verzekeringspremies (WA en Casco) stijgen naar verwachting met 8,4% ten opzichte van 2018.
 • Voor andere algemene kosten volgt Panteia het algemeen prijsniveau, becijferd op 2,4%.
 • De Duitse Maut wordt per 1 januari 2019 verhoogd. Dit betekent dat de kilometerheffing, die eerder dit jaar per 1 juli werd uitgebreid, nu fors wordt verhoogd. Ook voor Zwitserland, Tsjechië, Slowakije en Polen bedragen de meerkosten, afhankelijk van de route, al snel enkele procenten van de vrachtprijs.
 • Het jaargemiddelde van de dieselprijs in Nederland over 2018 zal ongeveer 10% hoger liggen dan het jaargemiddelde in 2017. Voor Frankrijk bedraagt dat percentage zelfs zo’n 17%. ABN Amro verwacht voor 2019 wederom een stijging van de olieprijs, met 9%. De Franse regering wilde vanaf 1 januari de milieubelasting verhogen, maar na wekenlang protest van de ‘gele hesjes’ heeft de Franse president Macron toch besloten om de verhoging van de ecotaks op brandstof geheel uit de begroting te halen. Het staatshoofd wil voorkomen dat de onrust verder escaleert.

 Tariefsverhogingen nopen tot ketensamenwerking

De gepubliceerde cijfers voorspellen flinke stijgingen in de kosten. Als alles duurder lijkt te worden, hoe houdt u dan uw rendement nog op orde?

Het afgelopen jaar hebben we bij IDS onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor ketensamenwerking bij onze klanten. Van het onderzoek hebben we geleerd dat een kostenreductie van 14% mogelijk is voor alle verladers, als we volledig horizontaal zouden samenwerken. Als verlader levert het dus meer dan ooit een enorm voordeel op om aan te sluiten bij een ketensamenwerking: voornamelijk in kosten, maar zeker ook in de reductie van kilometers en CO2. Ook ketensamenwerking voor het vervoer naar de UK kan, in het licht van de Brexit, voordeel opleveren en risico’s van een verstoorde toevoer verminderen.

Business Development Manager Arno Spoek van IDS: “Vanuit onze Control Tower hebben wij inzicht in de dynamiek tussen verladers en eindklanten. En wat blijkt, voor een succesvolle ketensamenwerking is een gezamenlijk probleem onmisbaar. Er moet een duidelijke businesscase zijn waar alle partijen zich achter scharen. Vervolgens moet je gezamenlijk een implementatiestrategie ontwikkelen waarbij je ook daadwerkelijk tot die ketensamenwerking komt. Bij IDS zijn we op dit moment bezig met het ontwikkelen van businesscases per verlader en per keten. Op deze manier brengen we het daadwerkelijke voordeel voor onze klanten van een ketensamenwerking in kaart. Met de verladers en partners in de verticale keten maken we dan afspraken om het ook echt te gaan doen.”

Meer weten over ketensamenwerking? In de tweede Logistiek- en Innovatiepodcast vertellen onze Business Development Manager Arno Spoek en andere specialisten hier meer over. Of neem direct contact op met Arno via arno.spoek@idsnl.com of via +31 (0) 88 437 4370.


Brexit: alles of niets!

Lees het volledige artikel

In ons artikel van augustus schreven we er al over: de Brexit houdt Europa in spanning. Sinds deze week ligt er een voorlopig Brexit-akkoord op tafel, maar ondernemers op het vasteland moeten op hun hoede blijven.

 

 

Voorlopig akkoord

In het voorlopig akkoord staat dat het Verenigd Koninkrijk langer lid blijft van de douane-unie, ook als er na een overgangsfase geen akkoord wordt bereikt over een nieuwe handelsrelatie met EU-landen. Daarmee wordt voorkomen dat er een ‘harde’ grens komt met fysieke grenscontroles, zodat ook na de Brexit de handel zo min mogelijk wordt gehinderd. Toch is het voorlopig akkoord geen garantie: het akkoord moet nog door het Europarlement én door het Britse parlement worden goedgekeurd.

 

Worst case scenario: geen deal

Ondanks dat het voorlopig akkoord hoopvol klinkt, kan de situatie dus nog alle kanten op gaan. Het is een kwestie van alles of niets: in het beste geval gaat er nauwelijks wat veranderen in de branche, in het slechtste geval komen uw import- en exportactiviteiten stil te staan.

 

Wees voorbereid

Eerder gaven we al tips waarmee u voorbereidingen kunt treffen voor de chaos die de Brexit kan veroorzaken. Ook Nanette van Schelven, algemeen directeur van de douane in Nederland, waarschuwde transportbedrijven om zich op tijd aan te melden bij de douane. Volgens van Schelven hebben door het Britse vertrek 35.000 ondernemers voor het eerst te maken met de douane voor exporteren en importeren in de EU. Wanneer bedrijven zich op het laatste moment pas aanmelden, kan de douane niet garanderen dat iedereen op tijd geholpen wordt.

 

Omdat veel nog onduidelijk is, weten veel bedrijven niet waar ze zich op moeten voorbereiden. Bij IDS helpen we daarom onze klanten inzicht te krijgen in alle transportstromen, om zo de potentiële risico’s van de Brexit te kaart te brengen. We ontwikkelen verschillende scenario’s, gebaseerd op de mogelijke uitkomsten van de lopende onderhandelingen. Zo gauw duidelijk is hoe de Brexit echt uitpakt, hebben we de best passende oplossing op de plank liggen en kunnen we deze snel implementeren.

 

Wilt u meer weten over onze dienstverlening in het kader van de Brexit? Neem dan contact op met Arno Spoek van IDS via arno.spoek@idsnl.com of via +31 (0) 88 437 4370.


Minder CO2-uitstoot? Start vandaag nog!

Lees het volledige artikel

Om de opwarming van de aarde beperkt te houden tot 1,5 graden, moeten we in 2050 allemaal emissieneutraal zijn. Bedrijven ontkomen er niet meer aan: er moet aandacht besteed worden aan het terugbrengen van de CO2-uitstoot. Zoals voormalig VN-chef Ban Ki-Moon tijdens de presentatie van de nieuwe mondiale klimaatcommissie sprak, zijn de komende twee jaar beslissend.

Zonder grote investeringen toch minder uitstoot

Voor veel bedrijven lijkt het bereiken van energieneutraliteit gepaard te gaan met grote, lange-termijninvesteringen, zoals elektrische trucks of trailers met zonnepanelen. Toch is de eerste stap sneller en eenvoudiger gezet dan u zou denken. Want slimmer vervoeren verlaagt de CO2-uitstoot direct. Door zendingen te bundelen, worden talloze kilometers en transportbewegingen bespaard. Zonder grote investeringen of aanpassingen wordt op deze manier de CO2-uitstoot dus al aanzienlijk teruggebracht.

Uw bijdrage

Klanten van IDS hebben continu hun CO2-uitstoot inzichtelijk. Van elke transportbeweging registreren we de emissie, zodat zij hun klanten kunnen informeren over de CO2-uitstoot van hun activiteiten. Met het inzicht in de CO2-uitstoot wordt het mogelijk te sturen op de meest gunstige emissiescenario’s, op twee manieren:

 1. Minder versnippering in het productieproces: streef naar soepele en gestroomlijnde aanvoer van materialen en overgangen tussen de verschillende processen. Haperingen in de productie zijn niet alleen onhandig in de opslag, maar zorgen ook voor onnodige vervoersbewegingen.
 2. Ga in overleg en stimuleer de klant om geoptimaliseerde bestellingen te plaatsen. Het gaat hierbij om het verbinden van logistiek en data: door efficiënt te bestellen, kan de ruimte in bijvoorbeeld vrachtwagens optimaal worden benut. Overweeg dus leveringen te versnellen of te vertragen om te kunnen bundelen, of bestel minder frequent grotere partijen.

Connected Logistics

Het moge duidelijk zijn, ook bij het terugbrengen van de CO2-uitstoot draait het dus allemaal om het leggen van verbinding. Tussen gegevens, tussen bedrijven onderling en tussen leveranciers en klanten. Tijdens ICT & Logistiek staat het thema Connected Logistics dan ook centraal. Wij nodigen u graag uit om ons te bezoeken op de beurs, om samen te kijken hoe uw transport zo snel mogelijk energieneutraal kan worden. We zijn te vinden op IMCC Plaza, stand 01.B010.

 

Meer informatie over IMCC Plaza vindt u op http://www.imcc.nl/evenementen/ict-logistiek-imcc-plaza/of schrijf direct in.


Vijf vragen aan … Arno Spoek van IDS

Lees het volledige artikel

Onder het motto ‘samen werken aan rendementsverbetering’ staan acht IMCC-partners gezamenlijk op de beurs ICT & Logistiek. Waar staan ze voor? Waarom werken ze samen? Lees hieronder waarom IDS ook dit jaar weer onderdeel is van de IMCC Plaza tijdens ICT & Logistiek.

Hoe kunnen jullie het rendement van een bedrijf verhogen?

“De inzet van onze 4PL dienstverlening, Control Tower of Managed Transportation Services leidt altijd tot een kostenbesparing. Die kostenbesparing zit ‘m niet alleen in het slimmer en goedkoper inkopen van transport, maar ook in de verlaging van de administratieve lasten. Bijkomend – en misschien wel belangrijker – voordeel is dat we naast die rendementsverhoging ook de klanttevredenheid verbeteren. De logistieke afhandeling wordt overzichtelijker, inzichtelijker en vooral betrouwbaarder. Een soepel en rendabel logistiek proces, met minder fouten en minder klachten, wie wil dat nu niet?”

Wie zijn jullie klanten en wat zijn hun uitdagingen?

“Een belangrijk deel van onze klanten is actief in de productie, industrie en chemie. Dat gaat 24 uur per dag door, maar hun transportbehoefte wisselt dagelijks; in aantal, frequentie, bestemming, volume en behoefte aan speciaal transport. De uitdaging is om ondanks al die onzekerheid toch een betrouwbare supply chain in te richten. Dat is een complexe, tijdrovende puzzel, waarin kosten, efficiëntie en klanttevredenheid telkens om voorrang strijden. ”

Welke trends zie jij in jullie vakgebied?

“Wij zien een aantal trends, maar big data is voor ons een van de belangrijkste. Niet alleen beschikken onze klanten over een schat aan data, maar ook de vervoerders waar wij mee samenwerken. Wij brengen de gegevens uit de hele Supply Chain bij elkaar en uit onze analyses blijkt dat er heel veel te halen is door zendingen te bundelen en slimmer onder te brengen bij vervoerders. En dat heeft een direct verband met een andere trend: duurzaamheid. Slimmer vervoeren verlaagt immers de CO²emissie. Daarnaast speelt de onzekerheid van Brexit bij onze klanten een grote rol. Wat kunnen ze verwachten en hoe kunnen ze zich voorbereiden? We helpen ze om de scenario’s in beeld te brengen en voorzorgsmaatregelen te nemen, bijvoorbeeld door de risico’s te spreiden over meerdere vervoerders of andere vervoersmiddelen te kiezen als dat mogelijk is. Tot slot natuurlijk de schaarste op de arbeidsmarkt. Als je de mensen niet kunt vinden, maar het werk wel gedaan moet worden, dan biedt Managed Transportation Services uitkomst. We nemen veel zorgen uit handen. Zo komt tijd vrij die logistiek medewerkers anders kwijt zijn aan het administratieve proces, het nabellen van facturen of het controleren van leveringen. Meer doen met dezelfde mensen, over rendementsverhoging gesproken.”

Waarom werken jullie samen met de partners van het IMCC?

“Voor ons is de voornaamste reden om samen te werken met de partners van het IMCC dat we elkaar stimuleren, aanvullen en uitdagen. Of je nu klant, partner of leverancier bent, in de Supply Chain kunnen we simpelweg niet zonder elkaar. Bijvoorbeeld op het gebied van Big Data. We verzamelen allemaal gegevens, maar pas als we die gegevens met elkaar delen en aan elkaar koppelen gebeurt er echt iets bijzonders. Het is fijn te weten dat we dat binnen het IMCC naar een hoger plan trekken. En uiteindelijk voor de hele Supply Chain het rendement kunnen verhogen.”

Waarom moeten mensen naar ICT & Logistiek komen?

“Voor ons is ICT & Logistiek een van de belangrijkste evenementen van het jaar. Supply Chain professionals krijgen de kans om bij te praten met vakgenoten, kennis op te doen en zich te laten inspireren door alle innovaties. Het valt mij elk jaar weer op dat je vooral in de persoonlijke gesprekken op IMCC Plaza telkens weer nieuwe ideeën opdoet en verbindingen legt. Juist de interactie op de stand en in de kennissessies levert veel stof tot nadenken en nieuwe contacten op. Wij verheugen ons er ook dit jaar weer op.”

Waar is Arno tijdens de beurs te vinden?

Arno Spoek is tijdens de beurs vaak te vinden op de stand van IMCC Plaza. Op beide dagen houdt hij ook kennissessies over Big Data in transport. Inschrijven hiervoor kan via de aanmeldpagina van ICT & Logistiek.


Bundelen van krachten levert rendement op

Lees het volledige artikel

Standaardtransport en -afhandeling komt niet in de vocabulaire van elk bedrijf voor. Indien er geen standaard route, formaat, hoeveelheid en frequentie van leveringen is, kan het lastig zijn efficiënte oplossingen te vinden. Een heel aantal factoren komt hierbij kijken – leverancierselectie, marges bepalen, risico’s inschatten. En midden in die zoektocht naar efficiency is het nakomen van beloftes zeker niet onbelangrijk.

Als uitzondering de regel is
Wanneer uitzondering de regel is, kan het dan ook knap lastig zijn om in kaart te brengen waar winst gehaald en krachten gebundeld kunnen worden. Vaak wordt per verlader de juiste vervoerder gezocht, maar de potentie ligt juist daar waar onderlinge transportopdrachten aan elkaar verbonden worden. Wanneer een neutrale derde partij stromen samen kan brengen, worden de risico’s verdeeld over meerdere partijen en profiteren alle belanghebbenden van de voordelen. En er zijn nogal wat voordelen; minder lege kilometers, dus minder transportbewegingen, wat weer zorgt voor minder CO2-uitstoot en vanzelfsprekend lagere logistieke kosten.

Niet zelf puzzelen
Samen met student Jamie van Kam deed IDS onderzoek naar de mogelijkheden van ketensamenwerking. Alle orderdata van het afgelopen jaar is intensief geanalyseerd en nagerekend. De resultaten waren veelbelovend: als neutrale partij kan IDS veel zendingen bundelen en zo wel tot 2 miljoen aan kilometers besparen. De berekeningen voorspellen een verbetering van de beladingsgraad van tussen de 8 en 12 procent. Zonder zelf de logistieke puzzel te hoeven leggen, behalen klanten van IDS zodoende meer rendement en blijft er tijd over om de uitzondering tot standaard te verheffen.

 

Wilt u meer weten over de onderzoeksresultaten of bent u benieuwd of IDS ook uw uitzonderlijke transport efficienter kan inrichten? Neem dan contact op met Arno Spoek, via arno.spoek@idsnl.com of via telefoonummer +31 (0) 88 437 437 0.