Skip Navigation or Skip to Content

Zeg, dat 4PL, wat is dat nu precies?

IDS, dé 4PL non-asset Transportregisseur, legt uit

Inmiddels werk ik alweer 3,5 als Managing Director bij IDS, de leukste 4PL Control Tower voor Europa, en in menig gesprek met verladers komt de term 4PL op tafel. Maar waar staat dit nu precies voor?

Eerst maar eens de laatste 2 letters: PL.

De afkorting PL staat voor Party Logistics en gaat over de mate van uitbesteden van logistieke activiteiten door een verlader aan externe dienstverleners. Eigenlijk is een betere omschrijving de mate van samenwerken, want het gaat erom hoe je samen tot een hoger niveau qua efficiency komt. Dit kan op vele terreinen zoals bijvoorbeeld transport, warehousing, cross-docking, voorraadbeheer of retour logistiek.

Voor een verlader zijn sommige activiteiten, zoals kerncompetenties die je onderscheiden van de concurrentie, beter in eigen beheer te houden. Andere, meer secundaire activiteiten kunnen prima worden uitbesteed om efficiëntie en kostenbesparingen te realiseren. Zo zijn er ook op het gebied van transport verschillende keuzes te maken.

En dan die 4 ervoor: 4PL.
Een 4PL is een organisatie die fungeert als een soort uitbesteedde transportafdeling van een verlader. Het is een partner die diverse transport en logistieke activiteiten, namens de verlader, kan organiseren en optimaliseren. Dit zodat die zich op zijn corebusiness kan blijven focussen. Kenmerkend voor een 4PL is dat deze geen eigen assets heeft maar juist als een regisseur de aansturing verzorgt van verschillende vervoerders en logistiek dienstverleners om zo tot een voor de verlader beste oplossing te komen.

Als er 4PL is dan is er natuurlijk ook 1PL, 2PL en 3PL.
Een 1PL of First Party Logistics betreft een verlader die zijn eigen goederen zelf opslaat en zelf naar de eindgebruiker vervoert. De 1PL’er zie je veel bij kleine productiebedrijven met lokale activiteiten. Deze organisaties kiezen ervoor om alles in eigen hand te houden. Een elegante oplossing wanneer de kennis in de organisatie aanwezig is en de schaalgrootte past bij de mogelijkheden qua opslag en transport.

Bij 2PL of Second Party Logistics begint het uitbesteden van transportactiviteiten. Bedrijven die 2PL diensten aanbieden zijn vaak erg goed in afgebakende specifieke logistieke taken zoals bijvoorbeeld opslag en/of transport. Als verlader besteedt je dan bepaalde logistieke activiteiten gericht uit aan gespecialiseerde dienstverleners. Deze beschikken ook over de assets om het uit te voeren.

En dan is er nog 3PL of Third Party Logistics. Dit gaat over het uitbesteden van een groter deel of zelfs alle transport en logistiek gerelateerde taken aan een externe logistieke dienstverlener. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: transport, opslag, voorraadbeheer, orderafhandeling, douaneafhandeling en retour logistiek. Kenmerkend aan 3PL’ers is dat ze beschikken over eigen assets dus vraagstukken met eigen warehousing, faciliteiten en eigen transportmiddelen op kunnen lossen.

Het kan gebeuren dat je als verlader je zendingprofiel niet bij één bepaalde 2PL vervoerder of 3PL logistiek dienstverlener onder kunt brengen. In dat geval zul je met meerdere 2PL’ers en 3PL’ers gaan samenwerken. Sommige 2PL’ers en 3PL’ers bieden ook subcontracting aan. In dat geval brengen zij het transport wat ze niet zelf in kunnen of willen vullen onder bij een collega 2PL of 3PL. Het grote

voordeel voor jou als verlader is de centrale regie. Het nadeel zit aan de kostenkant en daarnaast is subcontracting niet altijd core business voor een 2PL of 3PL. En er zijn verladers die het ook niet toestaan. Dit is waar een 4PL’er dan weer uitkomst kan bieden.

Dan weer terug naar 4PL. Naast het onafhankelijk organiseren en optimaliseren van transport is er vaak een breder pakket aan diensten. Denk hierbij aan diensten en oplossingen op het terrein van tendersupport, carriermanagement, visibility en statusupdates, dockplanning, dashboards en analytics, freight audit&pay en het verduurzamen van transport.

Een mooi voorbeeld hiervan is rond het selectietraject van vervoerders (een tender). Sommige organisaties leggen ook deze activiteit volledig bij de 4PL, anderen willen juist zelf meer meebeslissen tot en met het volledig zelf prijsafspraken maken met 2PL en 3PL om vervolgens sec het transportmanagement weer neer te leggen bij een 4PL.

Door met een 4PL te werken is het ook eenvoudig om meerdere vervoerders te selecteren. Kies de vervoerders voor wie een traject, de complexiteit en/of het type goederen perfect past. Dat zie je meteen terug in de performance, de CO2 reductie en de kosten.

Bij IDS hebben we de afkorting 4PL nog eens extra onder de loep genomen.

For Performance Logistics
Customer excellence is de sleutel tot succes. Wendbare en veerkrachtige supply chains creëren die de KPI’s halen en gebruik maken van digitalisering en technologische innovatie. Voor IDS staat 4PL gelijk aan For Performance Logistics.

For Profitable Logistics
Ambities gericht op operational excellence en kostenbeheersing om groei te realiseren. Voor IDS staat 4PL gelijk aan For Profitable Logistics.

For People Logistics
Wij geloven dat vooral in een wereld die steeds digitaler wordt, mensen het verschil kunnen maken. Technologische innovatie stelt mensen, verladers, klanten en andere partners in de toeleveringsketen voortdurend in staat om beter te worden. Daarnaast gaat het ook om het bieden van een veilige en inclusieve werkomgeving waar iedereen zich welkom, gemotiveerd en geïnspireerd voelt. Voor IDS is 4PL hetzelfde als For People Logistics.

4PL = For Planet Logistics
Duurzame transportoplossingen realiseren. Dit doen we graag samen met onze klanten, onze partners in transport en iedereen die dezelfde droom deelt. Nieuwe dingen proberen en elke dag een beetje beter worden. Voor IDS is 4PL hetzelfde als For Planet Logistics.

For Positive Logistics
Stel je eens voor wat er kan gebeuren als je de beste technologie, slimme mensen die samenwerken en een belofte om te leveren samenbrengt. Het is positieve verandering. Samen nieuwe wegen inslaan en altijd op zoek zijn naar voortdurende verbetering in een steeds digitalere en complexere transportwereld. Voor IDS is 4PL hetzelfde als For Positive Logistics.