Control Towers: hoe tem je de supply chain draak?

De last-mile problematiek, vermindering van de CO2-emissie en een naderende Brexit: de supply chain heeft veel overeenkomsten met een meerkoppige draak. Maar hoe die te temmen? Control Towers lijken het antwoord op deze steeds prangender kwestie. Vanuit één punt het overzicht bewaren en de supply chain gestructureerd aansturen, het lijkt bijna te mooi om waar te zijn. En dat is het vaak ook. Want bij het inrichten van een goedwerkende Control Tower kom je de nodige valkuilen tegen. In dit artikel schetsen we de voordelen van Control Towers en geven we tips hoe de valkuilen te omzeilen.

Grote voordelen en kostenbesparingen

Een Control Tower verschaft meer inzicht, meer controle en een flinke verbetering in het logistieke proces, op de lange en korte termijn. In de Control Tower wordt data uit meerdere bronnen verzameld en op basis van gedetailleerde “business rules” verwerkt tot beslisinformatie. En dat brengt grote voordelen en kostenbesparingen met zich mee:

  • Inzicht in de totale supply chain
  • Zendingen plannen, optimaliseren en real-time volgen
  • Voorspellende analyses om verstoringen vroegtijdig op te sporen
  • Gestroomlijnde communicatie tussen alle betrokken partijen
  • Verbeterd actueel voorraadbeheer
  • Vereenvoudigde vrachtafhandeling

Kortom, met een Control Tower krijgen beheerders inzicht in voorraadbeheer, transportplanning, warehouse management en personeelsplanning. Informatie die van belang is om strategische beslissingen te nemen, maar ook om het aantal ritten te verminderen, andere routes te plannen, voorraden te beheren, risico’s in te schatten of vroegtijdig knelpunten te herkennen.

Zwakke schakels

En juist daar huist het gevaar. Want als in de hele keten informatie wordt uitgewisseld, dan is die keten net zo sterk als de zwakste schakel. Die zwakte kan zich op meerdere manieren manifesteren. Vervoerders die de digitale transformatie gemist hebben of handelen vanuit een ondoordachte technische strategie, tasten de integriteit van de data waarop beslissingen in de Control Tower worden gemaakt aan. Daarnaast zijn veel supply chain management systemen alleen gericht op het optimaliseren van de goederenstromen binnen de vier muren van de eigen organisatie. Als de deuren dan letterlijk opengaan voor Control Towers ontstaan compabiliteits- of metadataproblemen. Inzicht in de hele supply chain betekent dan feitelijk inzicht in slechts een klein deel van die supply chain. Verder is vroegtijdig mogelijke verstoringen opsporen natuurlijk mooi, maar wat gebeurt er daarna? Control Towers die slechts alarmeren hebben beperkte toegevoegde waarde in het logistieke systeem. Control Towers moeten beheerders ook in staat stellen te handelen. Niet alleen door handmatig wijzigingen door te voeren, maar ook door mogelijke oplossingen aan te dragen. Dat kan alleen als Control Towers uitgerust zijn met lerend vermogen en vanuit strenge ‘business rules’ autonoom kunnen handelen. Tot slot onthoudt een Control Tower die te veel leunt op specifieke vervoerders, warehouses of verladers de opdrachtgever het zicht op de meest efficiënte vervoersoplossing.

Maar hoe dan de valkuilen te vermijden?

De ideale Control Tower is een breed ecosystem gebaseerd op transparantie, voortdurende verbeteringen en ijzersterke, generieke data. Onderweg ernaartoe is het vooral belangrijk op tijd de juiste keuzes te maken. Dat zijn keuzes die niet alleen gericht zijn op operationele processen, maar ook tactische en strategische beslissingen vereisen. Bij IDS hebben we ervaren dat scope, tempo en geduld de bepalende factoren zijn voor het succes van een Control Tower. Klein beginnen, resultaten behalen en pas opschalen als de Control Tower zich heeft bewezen. We helpen wij onze klanten op weg in het tempo wat bij ze past, met onafhankelijke Control Towers die precies passen bij hun specifieke supply chain. Sterker nog, wij adviseren onze klanten soms een stap terug te zetten om later te kunnen versnellen en de draak te verslaan.

Op 28 maart gaan we tijdens de IMCC College Tour samen met Buck Consultants International (BCI) in op deze succesfactoren. Wilt u daarbij zijn? Meld u dan nog snel door een email te sturen aan: jeannet.kornelis@bciglobal.com.