Digitale transformatie bij kleine vervoerders: alles op zijn tijd

Voor veel kleine transportbedrijven lijkt het een grote stap om hun processen verregaand te digitaliseren. Omdat de grote logistieke dienstverleners hier vaak al enorme stappen in hebben gemaakt, wordt de kloof tussen deze kleine transportbedrijven en hun grootschalige concurrenten steeds groter. Kleine, gespecialiseerde vervoerders zijn vanwege hun flexibiliteit en expertise onmisbaar in de transportsector. Maar hoe bieden zij de marktontwikkelingen het hoofd?

Risicovolle operatie
Uit onderzoek van het Duitse bedrijf Herzig Marketing blijkt dat 54% van de kleine bedrijven (maximaal tien werknemers) tot op heden geen digitaliseringsprojecten heeft uitgevoerd. Bij grote bedrijven (meer dan honderd werknemers) is dat percentage slechts 8%.
Het grootste gedeelte van de bedrijven dat nog geen digitaliseringsprojecten uitvoert, gaf aan dat ook niet nodig te vinden, vooral vanwege de hoge kosten en de kans op mislukking. Echter, kleinere, gespecialiseerde transportbedrijven kunnen het zich, in deze tijd van snelle technologische ontwikkelingen en kunstmatige intelligentie, niet veroorloven om hun digitale achterstand op te laten lopen.

Maximale ontzorging door IDS
Als 4PL dienstverlener zijn wij gewend onze klanten te ontzorgen op het gebied van logistieke processen. Voor onze opdrachtgevers zijn kleine vervoerders zeer waardevol; ze verminderen de afhankelijkheid van grote vervoerders en kunnen flexibel inspringen op onverwachte situaties of piekmomenten.
Wanneer kleine vervoerders (nog) niet de mogelijkheid hebben om te digitaliseren, zorgt IDS er met oplossingen als het IDS Dashboard voor dat de informatievoorziening binnen de hele keten op orde is. Via onze 4PL oplossingen profiteren opdrachtgevers zo alsnog van de flexibiliteit en expertise van alle spelers in de markt – dus ook van de kleinere.
Daarnaast helpen we bij IDS kleine vervoerders om stappen te zetten in digitalisering door oplossingen te bieden voor bijvoorbeeld tracking & tracing, verwachte levertijden en digitale bonnen. Kleine, gepassioneerde vervoerders met excellente service voldoen zo, met hulp van IDS aan de huidige en toekomstige digitaliseringseisen.

Meer weten over hoe IDS uw organisatie op dit gebied kan helpen? Neem contact op met onze Business Development Manager Arno Spoek.