Tariefswijzigingen in 2019: wat kunt u verwachten?

Het begin van een nieuw jaar brengt altijd nieuwe ontwikkelingen met zich mee. Zo worden er traditioneel aan het begin van het jaar tariefswijzigingen doorgevoerd waar we in de logistiek- en transportbranche rekening mee moeten houden. We vertellen u in dit artikel graag wat u kunt verwachten voor 2019.

De ontwikkelingen in cijfers

Onderzoeksbureau Panteia /NEAdeed onderzoek naar de tarief-ontwikkelingen in de transportsector voor het komende jaar. Hieruit kwamen de volgende cijfers naar voren:

  • Naar verwachting stijgen de loonkosten voor chauffeurs in 2019 met 6,73%. Dit percentage bestaat uit een algehele cao-verhoging, de invoering van een extra trede van de loonschaal, wijzigingen in sociale lasten en premies en een herwaardering van de vergoeding voor toeslagen en overuren. Daarnaast houdt de krapte op de arbeidsmarkt voor chauffeurs aan, wat resulteert in hogere loonkosten.
  • Verzekeringspremies (WA en Casco) stijgen naar verwachting met 8,4% ten opzichte van 2018.
  • Voor andere algemene kosten volgt Panteia het algemeen prijsniveau, becijferd op 2,4%.
  • De Duitse Maut wordt per 1 januari 2019 verhoogd. Dit betekent dat de kilometerheffing, die eerder dit jaar per 1 juli werd uitgebreid, nu fors wordt verhoogd. Ook voor Zwitserland, Tsjechië, Slowakije en Polen bedragen de meerkosten, afhankelijk van de route, al snel enkele procenten van de vrachtprijs.
  • Het jaargemiddelde van de dieselprijs in Nederland over 2018 zal ongeveer 10% hoger liggen dan het jaargemiddelde in 2017. Voor Frankrijk bedraagt dat percentage zelfs zo’n 17%. ABN Amro verwacht voor 2019 wederom een stijging van de olieprijs, met 9%. De Franse regering wilde vanaf 1 januari de milieubelasting verhogen, maar na wekenlang protest van de ‘gele hesjes’ heeft de Franse president Macron toch besloten om de verhoging van de ecotaks op brandstof geheel uit de begroting te halen. Het staatshoofd wil voorkomen dat de onrust verder escaleert.

 Tariefsverhogingen nopen tot ketensamenwerking

De gepubliceerde cijfers voorspellen flinke stijgingen in de kosten. Als alles duurder lijkt te worden, hoe houdt u dan uw rendement nog op orde?

Het afgelopen jaar hebben we bij IDS onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor ketensamenwerking bij onze klanten. Van het onderzoek hebben we geleerd dat een kostenreductie van 14% mogelijk is voor alle verladers, als we volledig horizontaal zouden samenwerken. Als verlader levert het dus meer dan ooit een enorm voordeel op om aan te sluiten bij een ketensamenwerking: voornamelijk in kosten, maar zeker ook in de reductie van kilometers en CO2. Ook ketensamenwerking voor het vervoer naar de UK kan, in het licht van de Brexit, voordeel opleveren en risico’s van een verstoorde toevoer verminderen.

Business Development Manager Arno Spoek van IDS: “Vanuit onze Control Tower hebben wij inzicht in de dynamiek tussen verladers en eindklanten. En wat blijkt, voor een succesvolle ketensamenwerking is een gezamenlijk probleem onmisbaar. Er moet een duidelijke businesscase zijn waar alle partijen zich achter scharen. Vervolgens moet je gezamenlijk een implementatiestrategie ontwikkelen waarbij je ook daadwerkelijk tot die ketensamenwerking komt. Bij IDS zijn we op dit moment bezig met het ontwikkelen van businesscases per verlader en per keten. Op deze manier brengen we het daadwerkelijke voordeel voor onze klanten van een ketensamenwerking in kaart. Met de verladers en partners in de verticale keten maken we dan afspraken om het ook echt te gaan doen.”

Meer weten over ketensamenwerking? In de tweede Logistiek- en Innovatiepodcast vertellen onze Business Development Manager Arno Spoek en andere specialisten hier meer over. Of neem direct contact op met Arno via arno.spoek@idsnl.com of via +31 (0) 88 437 4370.